Aarhus University Seal

Czech

Vítejte na Aarhuské univerzitě

Aarhuská univerzita je mladá, moderní univerzita založená v roce 1928. Patří mezi jednu z předních výzkumných univerzit s mezinárodním dosahem pokrývající široké spektrum výzkumu.

Více než polovina z 38 000 studentů je zapsána na magisterském nebo doktorském studiu. Na univerzitě studuje 10 % mezinárodních studentů z více než 120 národností. 

Jako student Aarhuské univerzity se stanete součástí mezinárodní studijního prostředí, které se vyznačuje výborným výzkumem a inovacemi. Podporujeme kritické myšlení a aktivní učení a věříme, že titul z Aarhuské univerzity Vám poskytne skvělý základ pro budoucí kariéru, at už se jedná o kariéru ve výzkumu, průmyslu nebo ve veřejném sektoru. 

Proč si vybrat AU

Top 100 Univerzita

Aarhuská univerzita je hodnocena jako jedna z nejlepších světových univerzit. V roce 2023 se umístila na 78. místě v Shanghai Ranking and na 143. místě v žebříčku QS World University Ranking.

Studium v angličtině

Aarhuská univerzita nabízí více než 50 programů v angličtině na bakalářské i magisterské úrovni. Doktorské studium je zásadně v angličtině. 

Výuka založená na výzkumu

Na AU sami učitelé jsou aktivními výzkumníky a výuka probíhá neformálně. Všechny programy mají svůj základ ve výzkumu a jsou pravidelně přezkoumávány a hodnoceny aby odpovídaly těm nejvyšším národním and mezinárodním standardům. 

Mezinárodní akreditace

Obchodní a společenskovědní fakulta (BSS) je akreditována organizacemi AACSBAMBA a EQUIS pro svoji hlavní činost v oblasti podnikání. 

Příznivé školné

Pro občany EU, EEA a Švýcary je studium zdarma. Pro ostatní studenty se školné stanovuje každý rok a to aktuálně lze dohledat na stránkách AU. 

Angličtina - není problém

Před nedávnem byli Dáni ohodnoceni jako nejlepší nerodilí mluvčí angličtiny na světě. Mezinárodní studenti se tedy snad domluví, i když nemluví dánsky. 

Bezpečné, rovnocenné, zajištěné

Dánsko je všeobecně označováno za jedno z nejpříjemnějších míst k životu na světě. Podle výzkumu OECD má Dánsko nejnižší platovou nerovnost na světě. 

Mezinárodní univerzita

Na Aarhuské univerzitě studuje více než 10 % mezinárodních studentů ze 120 národností. 

Profesionální služby a poradenství

Mezinárodní Cetrum (International Centre) nabízí kompletní úvodní a seznamovací program s odbornou podporou a poradenstvím v průběhu celého studia.

Kariérní poradenství a pracovní portál

AU nabízí kariérní poradenství a pracovní portál zdarma pro všechny zahraniční studenty a absolventy magisterského studia. 

Život v Dánsku po ukončení studia

Pracovní povolení a povelení k pobytu, které se automaticky uděluje absolventům vysokoškolského studia v Dánsku, platí ještě tři roky po ukončení studia, takže absolventi mají dostatek času na to, aby si v Dánsku našli práci. 

Život v Dánsku

Svojí unikátní pozicí na jižním okraji Skandinávie je Dánsko branou do této severské oblasti. Dánsko je bezpečná země s velmi nízkou kriminalitou. Dánové jsou uvolnění, neformální a často ironičtí. "Hygge" – pocit cítit se jako doma – je tady nezbytnou součástí života. Možná proto jsou Dánové označováni za nejšťastnější lidi na světě. 

ŽIVOTNÍ NÁKLADY

V Dánsku je životní úroveň vysoká a ekonomika je nad evropským průměrem. Ubytování, jídlo a doprava jsou zde relativně drahé zvláště v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Platy a doktorská stipendia jsou však odpovídajícím způsobem vysoké. Služby, jako je například lékařská péče, jsou bezplatné. 

Ukázka cen:

Ubytování/nájem: 7000-15000 Kč/měsíc
Jídlo a denní náklady:  5000-8000 Kč/měsíc

Doprava:

64 Kč za jednu jízdu

450 Kč za 10 jízd

Pojištění věcí a odpovědnosti 6000 Kč/rok
Odhadové celkové měsíční výdaje: 14000-22000 Kč/měsíc

1 Kč = 0.32 DKK

BYDLENÍ V AARHUSU

Hlavní univerzitní kampus se nachází ve městě Aarhus. Aarhus je dynamické město na dánském Jutském poloostrově. Pláž, přístav a les jsou z centra města vzdáleny 15 minut na kole. 

Aarhus, s univerzitou sídlící přímo v centru města, se hemží studenty, kteří chtějí nejenom studovat, ale také se dobře bavit. Město nabízí mnoho příležitostí pro studenty. Koncerty, muzea, noční život, nákupní centra a také koleje jsou v docházkové vzdálenosti. 

Každý rok se v Aarhus koná Spot Festival, kde se představí více než 130 začínajících kapel. Northside, třídenní festival, který se také koná v Aarhusu, nabízí populární světovou a alternativní hudbu. Muzeum umění, Aros, přináší převratná díla nejprogresivnějších světových umělců. 

A nakupování je hodnoceno jako nejlepší v celé Skandinávii.

V rámci projektu nového městského nábřeží vznikla ve staré přístavní oblasti úžasná nová zástavba a živé víceúčelové městské prostory. V severní části města se aktuálně dokončuje výstavba největší severoevropské nemocnice.

Město Aarhus: Mladé a vzdělané

30 procent obyvatel Aarhusu je ve věku 20-34 let

33 procent obyvatel má univerzitní vzdělání

50,000 studentů

Několik studijních programů nabízených AU a zaměřených na rozvoj podnikání, technologie a vzdělání sídlí mimo Aarhus. Více informací o našich kampusech v Herningu a Kodani (Emdrup) najdete zde

Studium v Dánsku

STRUKTURA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Studijní programy na všech dánských univerzitách jsou založeny na výzkumy, analýze a teorii. Poskytují široký akademický základ i možnost specializace. Struktura studijních programů je propojena s Boloňským procesem a je založena na třech hlavních úrovních: Bakalářské, magisterské a doktorské studium. 

Na AU mohou studenti, kteří mají mimořádně dobré předpoklady, zahájit doktorské studium ještě před ukončením magisterského studia. Vedle tradičních tříletých doktorských programů, které začínají po ukončení magisterského studia (model 4+4), nebo ihned po ukončení bakalářského studia (model 3+5). 

STUDIJNÍ A VÝUKOVÉ PROSTŘEDÍ

Výuka na Aarhuské univerzitě se obecně skládá z přednášek, seminářů, projektově orientované práce, praktických cvičení a - pro některé studenty - laboratorních cvičení. Od studentů se očekává, že se budou aktivně účastnit akademických diskusí během výuky. 

Výuka je v Dánsku zaměřená na studenty. Jako student zde budete součástí ověřené debaty a úzké spolupráce mezi studenty a učiteli. 

DOKTORSKÉ STUDIUM NA AARHUSKÉ UNIVERZITĚ

Ambiciózní univerzita

Au je první dánskou univerzitou, která přijímá studenty do doktorského studia ještě před dokončením magisterského studia, a proto má tradici v práci s talentovanými studenty už v době bakalářského studia. Díky této flexibilitě - a skutečnosti, že všechny programy jsou vyučovány v angličtině - jsou doktorské programy na AU velmi atraktivní pro mladé talenty.

V současné době je na AU zapsáno přibližně 1 800 doktorandů z nichž 25 % jsou cizinci. 

Jako doktorand na jedné ze čtyř doktorandských škol na AU se stanete součástí společných sítí, které pomáhají rozvíjet a propagovat Vaši práci na mezinárodní úrovni. S pomoci tohoto systému dosáhli mladí výzkumní pracovníci mezinárodního uznání a získali atraktivní pozice na mezinárodních univerzitách a společnostech.

Cílený rozvoj talentů

Rozvoj talentů je vedle vzdělávání, výzkumu a výměny znalostí jednou ze čtyř hlavních činností AU. Aby AU přilákala a udržela talentované mladé výzkumné pracovníky, nabízí jim nejlepší možné výzkumné zázemí, spolupráci s předními výzkumnými pracovníky v relevantních oborech a atraktivní pracovní podmínky. 

Atraktivní pracovní podmínky

Doktorandi na AU nejsou staršími studenty, ale mladšími členy fakulty. Mladí výzkumní pracovníci pobírají plat a důchod, mají národ na rodičovskou dovelenou a mimo to se také mohou účastnit zasedání katedry. 

Jako doktorand na AU budete mít k dispozici nejmodernější vybavení a laboratoře, výzkumně-orientovaný přístup ke všem činnostem, dynamické studijní prostředí a silnou tradici multidisciplinárního výzkumu - například v jednom z našich 30 hlavních výzkumných center. 

Naši doktorandi uvádějí, že na AU si nejvíce cení vysoké kvality výzkumu, přátelské atmosféry a atraktivních pracovních podmínek. 

Více informací naleznete na talent.au.dk/phd