Ophavsret

Websidernes design og indhold er beskyttet ifølge gældende lov om ophavsret, varemærkeret m.v. og må hverken helt eller delvis kopieres, ændres eller reproduceres uden skriftlig tilladelse fra Aarhus Universitet.

Det er dog tilladt at læse, gemme og udprinte websiderne til privat brug. Det er ligeledes tilladt at citere fra websidernes tekster i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet, når det sker med behørig kildeangivelse.

Enhver anvendelse af Aarhus Universitets segl og navnetræk må kun ske i situationer med direkte tilknytning til Aarhus Universitet og i overensstemmelse med universitetets regler herom.