Aarhus University Seal

Spin-outs Denmark

Spin-outs Denmark

Landsdækkende projekt skal skabe flere forskningsbaserede virksomheder fra universiteterne


Med en bevilling på 75 mio. kr. fra VILLUM FONDEN ser et ambitiøst projekt dagens lys: ’Spin-outs Denmark’. Formålet er at skabe flere forsknings- og teknologibaserede virksomheder, der udspringer fra forskningsmiljøerne ved alle landets otte universiteter og derved skabe flere jobs til højtuddannede og et nationalt økosystem for akademiske iværksættere.

Projektet sigter på

• At øge universiteternes kapacitet og kompetencer i teknologioverførslen.
• At øge antallet af forskere, der bliver iværksættere.
• At opbygge et stærkt og velfungerende iværksætterifællesskab.

Bevillingen på 75 mio. kr. finansierer det femårige forløb, og det er Syddansk Universitet der leder, koordinerer og driver projektet i et tæt samarbejde med landets øvrige syv universiteter.

Forskere på Aarhus Universitet, der ønsker flere oplysninger om mulighederne i projektet kan henvende sig til teamleder i TTO, Nis Kjær Weibel, nikwe@au.dk

Fakta om projektet

Projektet er finansieret af VILLUM FONDEN med en 5-årig bevilling på 75 mio. kr.

 

Projektets midler anvendes på tre instrumenter:

·  Kapacitets- og kompetenceopbygning af universiteternes teknologioverførsel

·  faglig og finansiel understøttelse af forskere, der har potentiale til at blive iværksætter

·  opbygning af et stærkt og velfungerende iværksætterifællesskab.

 

Hvad får forskerne ud af det?

·  40-60 postdocs får finansieret deres tid i op til et år

·  de får midler til at modne deres ideer eller teknologier med kommercielt potentiale

·  de får hjælp af erfarne mentorer til at udvikle både personlige og kommercielle kompetencer

·  de får adgang til aktiviteter og et netværk, der kan hjælpe dem videre.