Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Link2

Stillingsstrukturen: Cirkulære for ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Memorandum on job structure for academic staff at Danish universities:

http://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/filer/job-structure-for-academic-staff-at-universities-2013.pdf > http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Ansaettelse/Ansaettelse/Justeret_notat_om_stillingsstruktur_2013_for_videnskabeligt_28-04-2014.pdf

 

Ansættelsesbekendtgørelsen: Ansættelse af videnskabeligt pesonale ved universiteter.

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/ministerial-order-on-the-appointment-of-academic-staff-at-universities >

http://ufm.dk/en/legislation/prevailing-laws-and-regulations/education/files/ministerial-order-on-the-appointment-of-academic-staff-at-universities.pdf

Part-Time Lecturers: Agreement on part-tima lecturers at universities etc. under the Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education (the Ministry of Education)

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/part-time-lecturers > http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Regelsamlingen/EN_Aftale_om_eksterne_lektorer_ved_universiteter_m.pdf

Kliniske lektorer: Cirkulære nr. 9330 af 29. december 2012. Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter.

Honorary professor: Ministerial Order on Conferment of the Titles of Honorary Professor and Honorary Associate Professor

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/honorary-professor > http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Regelsamlingen/EN_Bekendtgoerelse_om_tildeling_af_titlerne_adjungeret_professor_og_adjungeret_lektor_dk.pdf

Undervisningsassistenter:

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/teaching-assistants >

Hourly-Paid Teaching:  Circular on Hourly-Paid Teaching and Circular on Remuneration of Co-Examiners

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/hourly-paid-teaching > http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Regelsamlingen/EN_Cirkulaere_om_timeloennet_undervisning_samt_cirkulaere_om_censorvederlag_dk.pdf

Studenterundervisere: Overenskomst - Finansministeriets cirkulære nr. 9042 af 8. februar 2012.

Fixed-Term Employment: Consolidation Act onf Fixed-Term Employment:

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/fixed-term-employment > http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/Regelsamlingen/EN_Bekendtgoerelse_af_lov_om_tidsbegraenset_ansaettelse_dk.pdf

AU HR´s Guide of 1 August 2013 on employment and remuneration for part-time-lecturers

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/guide-part-time-lecturers > medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/recruitment-and-employment/employment/part-time-lecturer/vejledningforeksternelektorer/

AU HR´s Guide of 1 August 2013 on employment and remuneration for teaching assistants

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/guide-teaching-assistants > medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/recruitment-and-employment/employment/part-time-lecturer/vejledning-for-undervisningsassistenter/

AU HR´s Guide of 1 August 2013 on employment and remuneration for student teachers

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/guide-student-teachers > medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/recruitment-and-employment/employment/part-time-lecturer/vejledningforstudenterunderviseremfl/

AU HR´s Guide of 1 August 2013 on employment and remuneration for HK-students and PROSA-students

http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/guide-hk-students-and-prosa-students > medarbejdere.au.dk/en/administration/hr/recruitment-and-employment/employment/technical-administrative-staff/studentemployees/vejledningforhk-studerendeogstudente/