Academic Positions

Videnskabelig assistent - én eller flere stillinger - Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 965722

Har du lyst til at være en del af et inspirerende forskningsmiljø med mange muligheder for spændende og alsidige arbejdsopgaver i samarbejde med dygtige forskere? Så er du måske vores nye kollega.

Jobbeskrivelse
Ved Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet er én eller flere tre-årige stillinger som videnskabelig assistent ledige til besættelse 1.6.2018 eller snarest derefter.

Centeret søger ligeledes postdocs inden for samme område, se mere her. Besættelse af stillingerne foretages ud fra en samlet vurdering af ansøgerfeltet til begge stillinger.

Stillingerne er finansieret af forskellige eksterne bevillinger til forskningsprojekter, der søger at afdække samspillet mellem genetiske og miljømæssige faktorer og svære psykiske sindslidelser herunder, skizofreni, depression, bipolar sygdom, ADHD, autisme og fødselspsykose. Specifikke fokusområder inkluderer identifikation af miljømæssige eksponeringer for psykisk sygdom via Big Data, samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer for psykiske lidelser, samt helbreds- og samfundsmæssige konsekvenser af psykisk sygdom.

Arbejdsopgaver
Arbejdet er primært af forskningsmæssig karakter, og opgaverne omfatter gennemførelse af en række forskningsprojekter i samarbejde med relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Dette vil indebære analyse af relevante datakilder, samt sammenskrivning, publicering og præsentation af resultater i peer-reviewed videnskabelige artikler.

Faglige og personlige kvalifikationer

-    Har en relevant kandidatuddannelse (sundhedsvidenskab, statistik eller lignende)
-    Kendskab til danske forskningsregistre er en fordel
-    Har erfaring med gennemførelse af epidemiologiske studier og/eller genetisk epidemiologi
-    Behersker dansk og engelsk, gerne på højt niveau (engelsk er arbejdssproget)
-    Erfaring med relevante statistiske programmer, herunder SAS, R og/eller Stata er en fordel
-    Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for gennemførelse af den komplette forskningsproces fra idefase til publicering og præsentation af resultater
-    Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

-    Et spændende job i et inspirerende og uformelt forskningsmiljø på højt internationalt niveau
-    Gode og erfarne kollegaer fra forskellige lande, der gerne bidrager med sparring og støtte
-    Rig mulighed for indflydelse på egne arbejdsopgaver
-    Oplæring tilrettet behov/interesser
-    Mulighed for deltagelse i kurser, samt nationale og internationale konferencer
-    Mentorordning med senior kollega
-    Adgang til et stort netværk af lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere

Om os

NCRR: Center for Registerforskning er en sektion ved Institut for Økonomi og finansieres hovedsageligt af eksterne forskningsmidler (www.ncrr.au.dk). Centret huser en internationalt anerkendt forskergruppe indenfor psykiatrisk epidemiologi, som løbende publicerer en række videnskabelige artikler (http://econ.au.dk/the-national-centre-for-register-based-research/publications/). Centret varetager, ud over egen forskning, ligeledes rådgivning og praktisk vejledning i forbindelse med registerforskningsprojekter, validering og datamanagement af registerdata, og udvikling af metoder til analyse af registerdata. Centret har p.t. 35 ansatte - heraf 17 statistikere, 6 ph.d.-studerende og 2 datamanagere.

iPSYCH: er et helt centralt projekt i NCRR’s forskning. Det er bl.a finansieret af en meget stor bevilling fra Lundbeckfonden, indtil videre 360 mio. DKK i en 9-årig periode. iPSYCH studerer den miljømæssige og genetiske arkitektur ved psykiske lidelser (www.ipsych.au.dk/). iPSYCH er verdens største studie af sin art og omfatter pt. ca 80.000 personer.

Niels Bohr Professorat: NCRR er indtil slutningen af 2021 vært for Niels Bohr professor John McGrath fra Brisbane, Australien. Professor McGrath er en af verdens førende psykiatriske forskere, og han har ved bevillingen fr Danmarks Grundforskningsfond fået mulighed for at etablere et spændende forskningsprogram ved NCRR i nært samarbejde med centerets medarbejdere. Læs mere her.

CIRRAU: Center for Registerforskning huser endvidere CIRRAU (Centre for Integrated Register-Based Research), som er finansieret af Aarhus Universitet med henblik på at fremme tværvidenskabelig registerbaseret forskning (www.cirrau.au.dk). CIRRAU stiller den nødvendige og grundlæggende datainfrastruktur til rådighed for gennemførelse af flere registerbaserede forskningsprojekter, der spænder fra interventionsundersøgelser af sårbare børn og unge, befolkningsbaserede genetiske undersøgelser af psykiske lidelser, og til landsdækkende befolkningsbaserede studier af en lang række eksponeringer, resultater og konsekvenser heraf.

Kontaktpersoner: Trine Munk-Olsen, seniorforsker, ph.d. Mail: tmo@econ.au.dk; Carsten Bøcker Pedersen, professor, dr.med. Mail: cbp@econ.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Charlotte Zingenberg, tlf.: 87 16 53 62, e-mail: chg@au.dk

Arbejdssted: Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Qualification requirements
The qualification requirement for appointment as research assistant is a Master's degree.

Terms of employment
The appointment is in accordance with the Memorandum on Job Structure for Academic Staff at Danish Universities as well as the circular on the Collective Agreement for Academics Employed by the State.

The job content and qualification requirements are described in further detail in Circular on Terms of Employment for Academic Staff at Universities.

Application procedure
It is obligatory to attach the following when you apply for this position:
Application
Curriculum Vitae. You are encouraged to declare any periods of leave without research activity, including, for example, maternity leave, since your research activities are assessed in relation to your actual research time
Education (diploma for master's, PhD and possibly higher doctoral degree)

In addition the following documents can be included in the application:

List of publications (the enclosed publications must be clearly marked on the list of publications)
Publications. Up to three publications may be submitted. In the event of several authors the publications must be accompanied by a co-author statement concerning the applicant's share of the collaborative work with the consent of the co-authors. This form can be used for the purpose
Teaching portfolio. The specific requirements regarding the documentation can be found here

Materials which cannot be uploaded together with the application may be submitted in three copies to Aarhus BSS HR & PhD, Aarhus University, Tåsingegade 1, 2nd floor, DK-8000 Aarhus C.

Read more about how to apply for an academic post at Aarhus BSS here.

The evaluation process
After the application deadline, an assessment committee is appointed. Please note that the assessment of applicants is based solely on the material received prior to the application deadline. For further information, see Guidelines for Assessment Committee, Aarhus BSS.

All interested candidates are encouraged to apply regardless of personal background.

Deadline

All applications must be made online and received by:

04.04.2018
Please apply online here

Aarhus University is an academically diverse and research-intensive university with a strong commitment to high-quality research and education and the development of society nationally and globally. The university offers an inspiring research and teaching environment to its 39,000 students and 8,000 employees, and has an annual budget of EUR 884 million Learn more at www.au.dk/en.