Academic Positions

Adjunkt-stilling i epigenetik i iPSYCH (The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research) på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital 961078

iPSYCH
iPSYCH projektet (http://ipsych.au.dk/) blev oprettet i marts 2012 for at identificere genetiske, epigenetiske samt miljømæssige årsager til fem psykiske lidelser (autisme, ADHD, skizofreni, bipolar lidelse og depression) med henblik på en bedre sygdomsforståelse samt bestemmelse af mulige behandlingsmål. Perspektiverne er således at kunne tilbyde bedre forebyggelse og individualiseret behandling. Alle fem lidelser bliver undersøgt gennem genetiske studier (GWAS, WES), celleforsøg og populationsbaserede registerundersøgelser af miljømæssige risikofaktorer.

Stillingsbeskrivelse
På Translational Neuropsychiatry Unit (TNU), Institut for Klinisk Medicin på Health, Aarhus Universitetshospital er en tidsbegrænset stilling (3 år) som adjunkt i epigenetik ledig til besættelse den 1. marts 2018 (eller snarest herefter). Stillingen kan søges af molekylærbiologer, genetikker, bioinformatikker eller personer med anden relevant baggrund inden for det sundhedsvidenskabelige område. Der vil være behov for at udføre det daglige arbejde til dels på TNU og dels på Institut for Biomedicin på Health, Aarhus Universitet.

Stillingen omfatter epigenetiske studier, deriblandt analyse af DNA methylering og histon modifikation i humane prøver så vel som i in vivo og in vitro modeller. I arbejdet indgår der både praktisk laboratoriearbejde og bioinformatiske analyser. Den, der ansættes, forventes at fungere som selvstændig projektleder og samtidigt samarbejde med eksisterende grupper på fagområdet med det formål at styrke iPSYCH’s fokus på interaktioner mellem genetik, miljø og epigenetik.

Ydermere forventes det, at den der ansættes i stillingen kan lede selvstændige projekter på internationalt niveau, vejlede studerende samt undervise i medicinsk genetik og Neuroscience henholdsvis ved Institut for Biomedicin og på TNU.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er motiveret og interagerende med følgende kvalifikationer:
• En ph.d. i biovidenskab
• Erfaring i molekylær- og celle- biologi herunder med kendskab til basale molekylærbiologiske metoder som qPCR, immunofarvning, flow cytometry, immunoblotting og genomisk editering
• Erfaring med ”next generation sequencing” herunder med kendskab til biblioteksdannelse, sekventering og data analyse
• Erfaring indenfor epigenetik herunder analysemetoder som MeDIP, ChIP og pyrosekventering på meget små mængder biologisk materiale
• Kendskab til mentale lidelser
• Dokumenteret erfaring med dyreforsøgsarbejde
• Selvstændig planlægning og udførelse af forskningsprojekter
• Gode kommunikations- og samarbejdsevner
• Gode engelskkundskaber

For yderlig information kontakt Professor Anders Børglum, Institut for Biomedicin (anders@biomed.au.dk), Professor Ole Mors (nielmors@rm.dk), Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Required qualifications

Appointment as an assistant professor requires academic qualifications at PhD level.

Formalities and references

 • Further information on the appointment procedure can be found in the Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff at Universities.
 • The appointment is in accordance with the Danish Confederation of Professional Associations (Akademikerne).
 • Remuneration is in accordance with the above, and the Salary agreement catalogue for staff at Health.
 • Further information on qualification requirements and job description can be found in the Memorandum on Job Structure for Academic Staff at Danish Universities (in Danish).

  Application

  Applications must be accompanied by a CV, diploma, a list of publications, a research plan as well as a teaching portfolio. A maximum of ten of the publications of greatest relevance to the job must be submitted. If you have an assessment within the same job title (completed after March 1, 2016 at AU, Health), then this can be attached to the application.

  Further information on the application and supplementary materials may be found in the facultys Guidelines for applicants and Aarhus Universitys Guidelines on the use of teaching portfolios.

  The assessment committee may decide to include non-submitted material in its assessment. In such cases, the applicant will be informed and obliged to submit material, unless the application is withdrawn.

  Applications submitted through channels other than the online application form below or applications which are not received by the application deadline will not be considered.

  All interested candidates are encouraged to apply, regardless of their personal background.

 • Deadline

  All applications must be made online and received by:

  15.02.2018
  Please apply online here

  Aarhus University is an academically diverse and research-intensive university with a strong commitment to high-quality research and education and the development of society nationally and globally. The university offers an inspiring research and teaching environment to its 39,000 students and 8,000 employees, and has an annual budget of EUR 884 million Learn more at www.au.dk/en.